Privacybeleid

Privacy en Cookieverklaring website p-commerce.nl

Versie: 1.02
Datum: 20 December 2023 (update)

P-commerce gevestigd aan de Vrijheidsplaat 40, 8303KE Emmeloord, Flevoland, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onderstaande.

In deze privacyverklaring staat hoe P-commerce omgaat met persoonlijke informatie en uw privacy respecteert.

Dit beleid kan van tijd tot tijd worden aangepast. We vragen u als bezoeker en gebruiker van onze site dan ook om ons privacy beleid regelmatig door te nemen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

P-commerce verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Als bezoeker van de site, kunt u deelnemen aan verscheidene activiteiten zonder persoonlijke gegevens te verstrekken.

Als u echter gebruik maakt van het contactformulier registreert om als P-commerce-abonnee een P-commerce-site te gebruiken en producten of diensten te bestellen, verzamelen we mogelijk de volgende persoonlijke gegevens over u om u deze diensten te kunnen aanbieden: P-commerce verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

– Bedrijfsnaam
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Omgevingsvariabelen zoals apparaat type, browsertype, besturingssysteem, CPU-snelheid en het internetprotocoladres (IP-adres)

Afhankelijk van de activiteit wordt bepaalde informatie die we van uw vragen, aangeduid als verplicht en andere als optioneel. Als u de verplichte gegevens voor een bepaalde activiteit niet invult, kunt u niet deelnemen aan deze activiteit.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website verzameld geen bijzondere persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij verkregen persoonsgegevens verwerken

P-commerce verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om te kunnen bellen, e-mailen of aanschrijven indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– Het afhandelen van betalingen, offerten en betalingsverzoeken;
– Verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolders;
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
– Om goederen en/of diensten bij u af te leveren;
– Wettelijke verplichting, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;
– Te antwoorden op verzoeken, vragen en problemen;
– Uw bevestigingen te sturen voor een bestelling of een vernieuwing;
– Door uw opgevraagde product- en dienstinformatie te sturen;
– Te voldoen aan onze behoeften met betrekking tot onderzoek en product/dienstontwikkeling;
– Om onze website, diensten en het aanbod te verbeteren;
– Gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen.

Contactformulier

Wij bewaren op onze website en server geen (bijzondere) persoonsgegevens. Alle handmatig door uw ingevoerde gegevens op onze website middels het contactformulier worden direct naar ons verzonden middels een beveiligde internetverbinding met SSL, dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Alle gegevens die hierdoor fysiek in ons bezit komen om onze dienstverlening juist uit te voeren verwerken we uiteraard met de grootste zorg.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

P-commerce bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– Gegevens om een nieuwsbrief te kunnen versturen: Deze worden na afmelden van de nieuwsbrief direct verwijderd.
– Gegevens die nodig zijn om facturen af te handelen: Deze gegevens worden voor de belastingdienst 7 jaar bewaard. Dit is de wettelijke bewaarplicht.
– Gegevens van klantenservice: Wij behouden de e-mailwisselingen tot en met 1 jaar nadat wij u hebben geholpen. Zo kunnen wij bij vervolgvragen een goede klantenservice bieden. Deze e-mailwisselingen kunnen wij ook gebruiken voor interne opleidingen.

Cookies

Op onze website wordt in de eerste plaats gebruik gemaakt van functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het juist functioneren en maken geen inbreuk op uw privacy.

Google analytics

Verder gebruiken wij het statistiekenprogramma Google Analytics voor het genereren van algemene statistieken en het verkrijgen van inzage in hoe onze website wordt gebruikt door bezoekers.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te kunnen houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics.

Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytische informatie te gebruiken voor andere Google diensten en wij zorgen ervoor dat de herleidbaarheid van bezoekers van onze website zoveel mogelijk wordt beperkt.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over gebruik van cookies en hebben we je geïnformeerd dat wij deze plaatsen*

* U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat (let op: dit kan gepaard gaan met een verminderd of niet juist functioneren van de website). Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen
van uw browser verwijderen. Raadpleeg hiervoor de verschillende support pagina’s van de browser die u gebruikt.

Complianz

Deze site gebruikt de Privacy Suite voor WordPress van Complianz om browser en apparaat instemming te verzamelen en op te slaan. Voor deze functionaliteit wordt je IP adres geanonimiseerd en in onze database opgeslagen. Deze dienst verwerkt geen persoonlijk identificeerbare informatie, en deelt geen gegevens met de dienstverlener. Voor meer informatie, zie de Complianz Privacyverklaring.

 

Beveiliging

P-commerce neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. P-commerce heeft onder andere de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;
– Beveiligingstype TLS voor uitgaande e-mail via de emailadressen gekoppeld aan deze domeinnaam;
– Wij versturen uw gegevens vanaf de website via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@p-commerce.nl

Delen van persoonsgegevens met derden

P-commerce verkoopt nimmer w gegevens aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die w gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan.

Wij raden u aan de privacy- en cookieverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Privacy klachten

Waar P-commerce bepaalde persoonlijke gegevens verwerkt voor haar eigen directe promotionele doeleinden, heeft u het recht op elk moment bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor dit doel door P-commerce hierop te attenderen.

P-commerce neemt de zorgen betreffende privacy van haar gebruikers serieus. Als u denkt dat P-commerce zich niet heeft gehouden aan het privacy beleid met betrekking tot persoonlijke gegevens, kunt u bezwaar maken tegen het verwerken door een e-mail te sturen naar info@p-commerce.nl.

Omschrijf in uw brief zo gedetailleerd mogelijk de manieren waarop u denkt dat het privacy beleid van P-commerce niet werd nageleefd. We zullen uw klacht binnen een redelijk termijn, maar binnen vier weken, onderzoeken.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.